« Transmedia Development and The New World Model | Main | Digital Strategy Presentation »

05/03/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Amadeo Plaza

Thanks for the props Griffin.

I like it a lot. I believe this is the foundation brief that we can work with.

I think something we should consider doing, in supplement to this, is explore each of these questions more thoroughly. More specifically, the question, "Why would someone want to pass something in this campaign to their friends?" triggered this thought in my head. You talk about the social theories of "custom or personalized, gift economy, peer production, random acts of kindness, pay it forward, etc.". I believe that it might be worth actually expanding on these social theories with a concrete list, with explanations as well as examples (Elf Yourself, Radio Head, etc.)

In my eyes, the three most important questions here are what are the goals, how does this foster a social experience, and why would someone want to pass it along. Isn't that last question what propagation planning is all about? The likelihood that someone would want to share this? That said, I think we should explore the "theories" as you said, explain them, and give examples.

Mrbsmith

Fantastic propagation brief, Griffin. Love that it guides thinking & sparks questions vs. demand rote box-filling. Let's pilot it asap!

Amadeo Plaza

I'm testing out some of these questions today with some questions to ask the client before we move ahead with doing some strategy planning.

Amadeo Plaza

It appears that in my first draft of questions to the client, a lot of the questions I put in from this brief were edited out. Not all of them, but a lot.

They took a backseat to higher level, more granular questions regarding regulatory concerns, who's managing your social presences, etc.

Obviously, when there's a roster of questions that need to get asked, it's hard to fit in even more (such as the ones here), since you don't want to overwhelm them with questions. It seems like these kinds of questions may not be ones to ask in the early discovery process, and I think that might have been my problem.

Griffin, would you say that these questions are best left when you've reached a point where you're attempting to execute?

Jessica

Great! Thanks for the props Griffin and I like the evolution.

One suggestion I'd make is rather than "How long do we have before the paid media begins?" could we separate these by "Timings" and "Media"? There could (and ideally should) be an opportunity to integrate the social campaign in to all media imo.

I also think asking, "What is the one single message we want to communicate?" would be useful after the Communication Goals to ensure we can have a single-minded approach too.

Nice work! :)

mens health

On the other hand the Times chart may have well been just a table. What was the use of the donuts? Your chart did a great job of actually visualizing the data and conveyed the illustrated concept much more clearly.

Carl Vervisch

Hey Grif - We've been using elements of this brief and one we keep stumbling on is, "Is there another group of people that has more persuasion over the target audience?"

I personally understand exactly what you're trying to ask, but it's easily misconstrued by someone who's working on it for the first time - for instance, they'll cite a list of competitors in the space, taking it to mean "who's doing better at persuading this audience" ... my suggestion would be that it make reference in the short-form question to the fact that we're looking for influencers to help us get our message across.

That is, unless I'M misunderstanding this. : )

Love to get your feedback!

Griffin Farley

Thanks for the comment Carl. We have been filling this space with influencers or communities. For example, if we are talking to college age guys an audience that might persuade this group includes college age girls, sports mascots, cartoon characters, alcoholic beverage brands, bands, etc. This gives the creative teams some other ways to get at the target audience.

Antinineatt

Bielizna damska

Paski do ponczoch
Gorsenia
Biustonosze

Adamlambertson

Administracja trzeba do nauk ekonomicznych. Od chwili poczatku XX wieku, od momentu administracja próbowano oprzec na naukowych podstawach, az do lat 60. XX wieku kierowanie pojmowane bylo jako dzialanie kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Uzasadnianie zas Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil pierwszy "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Natomiast zespól przekonan zarzadzania zmienil sie odkad tego czasu radykalnie, totez warto ponowic sie do starszej, z wiekszym natezeniem ogólnej definicji: zarzadzanie owo artyzm wzglednie praktyka rozumnego stosowania srodków gwoli osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Zarzadzanie, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów z wykorzystaniem innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji przez organizowanie pracy innych, natomiast nie z wykorzystaniem wykonywanie zadan osobiscie.
Zarzadzanie to funkcjonowanie kierownicza polegajaca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji wzglednie dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie to postepowanie polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie to zestaw dzialan (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie to porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu do organizacji gospodarczych w zamian slowa kierowanie uzywa sie kiedy niekiedy terminu kierowanie biznesu (ang. Business Administration). Misja administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma dac mozliwosc, aby zostalo zrobione to, co ma znajdowac sie zrobione". Zarzadzanie biznesu jest dyscyplina akademicka, i porzadek uniwersytetów natomiast szkól biznesu nadaje stopien magistra sposród tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Przedmiot zarzadzania
2 Przedmiot zarzadzania w organizacjach
3 Kierowanie operacyjne - administracja czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie wiecznie jest tym, który wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji prawdopodobnie byc zrzeszenie wojskowa, która ma az do spelnienia okreslona misje, natomiast ani plec piekna sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja jednak zadania (co jest do zrobienia) tudziez okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), inaczej wyniki, jakie powinno sie osiagnac. Przyklad ów pokazuje, ze zrzeszenie jest srodkiem osiagania celów, zas przeto jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace identycznosc owo obejscie, kapela ludzi, jednostka. Z reguly wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, zatem - pomijajac wyjatki - powiemy, iz sprawa zarzadzania majacy tozsamosc jest na ogól podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, gdy np. kierowanie osobistym budzetem za pomoca pojedyncza osobe albo kierowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy w czesci od czasu dzialania innych podmiotów. W nastepstwie tego administracja obejmuje i uklady (zwiazki) podmiotu sposród otoczeniem.
Kazdy osoba w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Az do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza a jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) zas okres. Niedawno raz po raz wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego zas zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), intelekt tudziez zwiazki sposród otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). W nastepstwie tego w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
Studia prawo
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, w zasadzie istotne ostatnimi czasy administracja zwiazkami sposród klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki modus, by realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki ewentualnie wykonywala swe zadania obok optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest organizacja jak caloksztalt. Az do zadan zarzadzania ogólnego nalezy zarzadzanie strategiczne, budowanie struktur organizacyjnych tudziez zarzadzanie zasobami ludzkimi i aktywami. Niezaleznie od tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie duzy akcent na przywództwo natomiast modelowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania lub autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Zgodnie z jednej sposród definicji (H. James Harrington) zatrudnienie w organizacji owo zespól ludzi wykonujacych to samo zadanie. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest zarzadzanie operacjami, utozsamiane dawno z zarzadzaniem produkcja, natomiast dzisiaj czestokroc okreslane ogólniej jak zarzadzanie wytwarzaniem wyrobów zas uslug. Obecnie wzgledne autorytet zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, bo w co chwila wiekszym stopniu uzupelniane jest ono oraz po czesci zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie sposród zarzadzania funkcjonalnego na administracja procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym w celu wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie zarzadzanie operacjami jest dozwolone traktowac jako administracja czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - kierowanie czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trójka klasyczne czynniki konkurencyjnosci: forma, wartosc tudziez dostawa. Rekojmia wymaganej przy uzyciu jarmark jakosci produktu (wyrobu wzglednie uslugi czy tez pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia oraz uzytkowania produktu oraz wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu natomiast szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, czyli o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu z innymi produktami. Nie liczac czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja niedawno takie czynniki, kiedy bieglosc obslugi klientów (ang. Customer Service) oraz cechy jakosci wykraczajace nie mówiac o forma konstrukcji oraz wykonania, np. ekologicznosc natomiast obronnosc produktu oraz procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na sposób schematyczny jest zadaniem kontroli jakosci. Monitoring jakosci jest funkcja organizacyjna. Kontrola jakosci wykonuje swoje misja w ten podejscie, iz sposród wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania oraz kwalifikuje je w charakterze nadajace sie az do przekazania klientowi zewnetrznemu czy tez wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone za pomoca kontrole jakosci i kierowane do poprawek, az do naprawy badz az do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na postepowanie dzisiejszy (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania tudziez dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest teza, iz o ile dzielo na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, owo na wyjsciu procesu powstaje produkt wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace stan produktu musza implikowac sie w okreslonych tudziez waskich granicach. Gdyby no tak jest, mówi sie, iz proces jest nieruchomy. Podczas gdy tymczasem zostanie stwierdzone, iz blizej nie okreslony sposród parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, trzeba poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, i w nastepnej kolejnosci skreslic owe przyczyny. W ów tryb realizowane jest sprzezenie zwrotne pomiedzy wyjsciem procesu, zas miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany procedura sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania przez Forma - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wiekszosc procesów owo procesy nieciagle. W takich procesach zarówno analizowanie, jak a stan produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu az do takich przypadków zas w odniesieniu az do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na metoda schematyczny ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Para najpowszechniejsze srodki prowadzace az do tego owo kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym oraz czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym zamiast o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest posegregowanie strat. W odniesieniu do niektórych procesów i funkcji, takich kiedy proces produkcji, azaliz koszty utrzymania ruchu, punktem wyjscia do klasyfikacji strat jest podzial standardowa (np. siedem rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szesc Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnascie glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie z procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Przewaznie nie ogranicza sie ono az do eliminowania elementów zbednych, atoli wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, w podobny sposób produkcyjnych gdy i biznesowych, jest technika przemyslowa - metanauka wspierajaca administracja operacyjne, traktowana raz za razem jako samodzielna zakres zarzadzania.
Najprostszy sprawa konkurowania w oparciu o koszty owo rywalizacja cenowa. Na niektórych rynkach, zwlaszcza rynkach profesjonalnych, wysoka oplata produktu jest akceptowana pod spodem warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu zas niskich kosztów wylaczenia produktu z eksploatacji. W takich przypadkach produkt konkursowy kosztowo to artykul o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa w charakterze skladnik konkurencyjnosci jest trafnie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie od chwili okolicznosci (gl. od chwili obszaru produktowo-rynkowego zas sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze czy tez mniejsze ranga. Do najwazniejszych z nich trzeba niezawodnosc dostaw, czyli wypelnianie przez dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Teraz rosnie istotnosc szybkosci dostaw, alias czasu, który uplywa od momentu momentu otrzymania zamówienia za posrednictwem dostawce do momentu dostarczenia towaru na lokalizacja przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest przyrzeczenie wymaganej ilosci towaru, wszak w ramach tego rosnie wplyw róznorodnosci produktów. Targowisko wymaga jako ze co chwila z wiekszym natezeniem róznorodnych produktów dostarczanych coraz czesciej tudziez w raz za razem mniejszych partiach. Spelnienie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy czas i mniejszy wartosc przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano do góry, forma, koszt tudziez dostawa nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Przyrzeczenie pozostalych waznych w tej chwili czynników konkurencyjnosci odbywa sie poprzez administracja srodowiskiem a zarzadzanie bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu z reguly prowadzi równoczesnie do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala dostac symultanicznie redukcje kosztów oraz poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych to reengineering, który stosowany jest chwilowo niezmiernie nieczesto, gdyz radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na suma wiecej efektów negatywnych, anizeli pozytywnych. Do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning tudziez Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, lowiectwo, lowienie ryb, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, przeto jej celem jest nie na odwrót akwizycja zas wykorzystanie tych zasobów, pomimo tego oraz ich opieka. Wystepuja po tej stronie na to samo niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, jak rozlam pracy, planowanie robót gospodarskich i koordynowanie ich natomiast proste czynnosci administracyjne, jak rejestracja inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) równie gdy w gospodarce przyswajajacej oraz w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, system ekonomiczny lesna) robota na komplet nie ma ustalonej ceny, tym samym nie musi odbyc sie tedy w ogóle zarzadzanie finansowe. Nie wystepuje tu administracja strategiczne, a zarzadzanie operacyjne ogranicza sie do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych natomiast w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, jak znikomy handel, uslugi tudziez fabrykacja (rzemioslo) wystepuja elementy strategii zas zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu oraz energii), kierowanie jakoscia zas organizacja pracy. Kategoria wynikowa jest po tej stronie profit ewentualnie zarobek, wystepuje tym samym kierowanie zakupami, jakkolwiek nie wystepuje kierowanie kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest alokacja dochodu natomiast dysponowanych zasobów pracy natomiast czasu pomiedzy konsumpcje biezaca (w tym wolne, odpoczynek natomiast rozrywka), oszczednosci oraz inwestycje w przyszlosc (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest zarzadzanie osobiste, którego podmiotem jest czlon, natomiast przedmiotem na wszystko jej budzet czasu. Kierowanie czasem za punkt wyjscia bierze uswiadomienie sobie za posrednictwem jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest dla niej wazne w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie niekiedy, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych z owej refleksji. Rzemioslo zarzadzania niekiedy bywa takze istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad kierowanie katastrofami, administracja konfliktami, administracja kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest administracja terytorialna natomiast panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie zarzadzanie zamiast (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), bowiem miasta powstaly przedtem powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

kayanoxette

Game Online

Play Minecraft Online

Diablo online

Scughhaub


bristol plumbers

WahPamWhorp

Kantor internetowy

The comments to this entry are closed.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Zimbio

  • Zimbio

PostRank

Google Analytics

Blog powered by Typepad
Member since 08/2007